Visie

De scholengemeenschap Sint-Maarten verenigt twaalf scholen in Brugge en Beernem. Deze scholen werken binnen deze scholengemeenschap samen op vlak van zorg, personeel, administratie, veiligheid en logistiek. De scholengemeenschap Sint-Maarten wil zijn schoolbesturen, directies en personeelsleden maximaal ondersteunen. Zo staan wij samen sterk in de zorg voor een breed opleidingsaanbod, met kwaliteitsvol onderwijs en een krachtige vorming voor de jongeren.

Ons opvoedingsproject